Jakość i bezpieczeńśtwo

Demetrix Sp. z o. o. sp. k. dąży do osiągnięcia pozycji nowoczesnej oraz efektywnie zarządzanej firmy. Wizerunek firmy ma być utożsamiany z najwyższą jakością i profesjonalizmem, dlatego stale podnoszony jest poziom produkowanych wyrobów oraz wykonywanych usług. Kierując się zasadą ciągłego doskonalenia wdrożono Zintegrowany Systemu Zarządzania. Firma Demetrix Sp. z o. o. sp. k uzyskała certyfiky wydawane przez jednostkę certyfikującą TUV NORD dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001, EN ISO 14001 oraz PN-N-18001. Przedsiębiorstwo DEMETRIX Sp. z o. o. sp. k. posiada także świadectwo kwalifikacyjne nadawane przez Instytut Spawalnictwa do I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-690009, a także certyfikat wydawany przez jednostkę TUV SUD jako spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania wg EN ISO 3834-2. Dla firmy Demetrix Sp. z o. o. sp. k. zadowolenie klientów, satysfakcja współpracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą trwałego rozwoju i wyznaczania kierunków działań doskonalących.

Misja firmy

Klient nie zależy od nas, ale my od niego

Certyfikaty