Oferujemy maszyny i urządzenia dla wielu gałęzi przemysłu

 • ELEKTROWIBRATORY DO URZĄDZEŃ WIBRACYJNYCH

  NOWA GENERACJA WYSOKOSPRAWNYCH ELEKTROWIBRATORÓW DO URZĄDZEŃ WIBRACYJNYCH

  elektrowibratory - ulotka reklamowa
  Pobierz artykuł reklamowy

  Projekt „Nowa generacja wysokosprawnych elektrowibratorów do urządzeń wibracyjnych”, współfinansowany ze środków NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych, zgodnie z umową: PBS3/B4/15/2015.

  Demetrix Program Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i rozwoju

 • PRZESIEWACZE I PODAJNIKI WIBRACYJNE

  KLASZYCZNE PRZESIEWACZE WIBRACYJNE
  Firma DEMETRIX posiada w swojej ofercie szeroką gamę przesiewaczy wibracyjnych. Projektujemy i produkujemy maszyny we wszystkich popularnych typach i podwykonaniach takich jak:
  – WK1 , WK2 ,
  - PWP1 , PWP2 ,
  - PWE1 , PWE2 ,
  - WP1 , WP2 , PZ .
  Wszystkie typy urządzeń oferujemy w wykonaniu podpartym lub zawieszonym. Maszyny dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klietna, dostarczając całkowicie nowe lub zastępując istniejące rozwiązania.
  przesiewaczprzesiewaczprzesiewacz


  NOWOWCZESNE PRZESIEWACZE WIBRACYJNE
  Firma Demetrix oferuje także nowoczesne przesiewacze wibracyjne z elektrowibratorami i generatorami drgań, które są bezobsługowe. Są ulepszonymi zamiennikami następujacych typów maszyn:
  – PWP1 , PWP2
  – PWE1 , PWE2
  Maszyny te posiadają takie same lub wyższe parametry dynamiczne w stosunku do konstrukcji opartych na napędach bezwładnościowych typu WB, jednak przewyższają je parametrami użytkowymi takimi jak:
  - masa całkowita maszyny,
  - pobór energi,
  - koszty obsługi.
  Ich dodatkową zaletą jest pełna zamienność w miejscu zabudowy ze starszymi odpowiednikami. Są to rozwiązania, które znacząco ułatwiają prace służbą utrzymania ruchu, ze względu na swoją bezobsługowość.
  Działając kompleksowo, wykonujemy również przesiewacze ze stali nierdzewnej użytkowane w przemyśle spożywczym, a także tzw. przesiewacze bezpieczeństwa, które zapobiegają przedostaniu się zanieczyszczeń w postaci nadgabarytowych wtrąceń do finalnego produktu (np. przed pakowaczką).
  Na specjalne zamówienie produkujemy i certyfikujemy przesiewacze pracujące w strefie Ex (strefa zagrożenia wybuchem pyłu - ATEX).
  Firma Demetrix, ze względu na swoje ogromne możliwości projektowe i produkcyjne oferuje także przesiewacze wielopokładowe, w wykonaniu zabudowanym oraz kompleskowe węzły klasyfikacji materiału zawierające niezbędne urządzenia, wanny zrzutowe, wsypy, wysypy, rozdzielacze, głowice oraz konstrukcje wsporcze.
  Maszyny, na życzenie klienta mogą być wyposażone w przemiennik częstotliwości, czujniki pozwalające na bieżąco monitorować parametry dynamiczne oraz sterownik PLC pozwalający sterować pracą przesiewacza wg założonego algorytmu.
  przesiewaczprzesiewaczprzesiewacz


  PRZESIEWACZE RUSZTOWE, ROLKOWE
  Firma Demetrix jest także producentem przesiewaczy rusztowych oraz roklowych. Każdy projekt maszyny przygotowywany jest indywidualnie, uwzględniając wszelkie wymagania oraz potrzeby klienta.

  PODAJNIKI WIBRACYJNE
  Demetrix produkuje również różnego typu podajniki wibracyjne przeznaczone do podawania materiałów sypkich. Mogą być stosowane do transportu w ciągach technologicznych oraz magazynach. W podajnikach zastosowaliśmy nowoczesne i bezobsługowe elektrowibratory, ograniczając tym samym pobór energii urządzenia. Wykonujemy także podajniki szczelnie zabudowane, z możliwością zastosowania wykładziny trudnościeralnej oraz pokrywy z króćcem do podłączenia instalacji odpylającej. Są to maszyny stosowane w miejscach, gdzie występuje duże zapylenie lub bardzo abrazywny materiał. Istnieje także możliwość wyprodukowania podajników w wersji ze stali nierdzewnej. Wszystkie podajniki mogą być wykonane w wersji podpartej lub zawieszonej, mogą także być wyposażone w przeminnik częstotliwości, czujniki pozwalające na bieżąco monitorować parametry dynamiczne maszyny oraz sterownik PLC pozwalający sterować pracą wg. założonego algorytmu.
  podajnikpodajnikpodajnik

 • PRZENOŚNIKI TAŚMOWE, KUBEŁKOWE, ŚLIMAKOWE

  PRZENOŚNIKI TAŚMOWE
  Firma Demetrix jest producentem różnego typu przenośników, które znalazły zastosowanie w liniach i ciągach technologicznych na zakładach przemysłowych. Przenośniki taśmowe stanowią dużą i zróżnicowaną grupę maszyn. Firma Demetrix opracowała i z powodzeniem wprowadziła nowoczesne przenośniki o ultralekkiej konsrtukcji. Wszystkie maszyny wykonywane są na indywidualne potrzeby klienta. Istnieje możliwość doboru szerokości oraz rodzaju taśmy (np. gładka, progowa, kieszeniowa, odporna na wysoką temperaturę itp.), a także podbudowy trasy (np. podpory stałe, płozy, koła). W poszczególnych typach występują różne przekroje trasy (płaski, dwukrążnikowy, trójkrążnikowy), a także możliwość regulacji wydajności poprzez zastosowanie przemiennika częstotliwości. Wykonujemy również przenośniki dostosowane do strefy Ex. Na nasze produkty Wystawiamy certyfikat zgodności i świadectwo jakości, co jest gwarancją, że klient otrzymuje produkt zgodny z wymogami BHP i w najwyższej jakości, wykonany wg obowiązujących norm i nowych technologii.
  przenosnikprzenosnikprzenos?nik


  PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE
  Przenośniki ślimakowe przeznaczone są do poziomego i ukośnego transportu materiałów sypkich. Maszyny te wraz z przesiewaczami, przenośnikami taśmowymi oraz podajnikami wibracyjnymi stanowią podstawowy zestaw maszyn będących elementami większości linii technologicznych. Przenośniki ślimakowe wykonujemy w wielu odmianach:
  - bezwałowe, jednostronnie łożyskowane
  - z wałem obustronnie łożyskowane
  - korytowe/rynnowe "U"
  - rurowe "O"
  Szeroki asortyment maszyn pozwala Nam na kompleksowe realizacje linii technologicznych od projektu do wykonania “pod klucz”, co stanowi najlepsze rekomendacje dla firmy.
  przenosnikprzenosnikprzenosnik


  PRZENOŚNIKI KUBEŁKOWE
  Przeznaczone są do pionowego transportu materiałów ziarnistych suchuch oraz lekko wilgotnych. W przenośniku tym napęd z motorefuktora przenoszony jest na bęben napędowy, a ten powoduje ruch taśmy z zamocowanymi kubełkami. Zwrot taśmy następuje na bębnie zwrotny. Przy zastosowaniu przemiennika częstotliwości, istnieje możliwośćpłynnej regulacji wydajności. Obsługa przenośnika sprowadza się do okresowej kontroli połączeń śrubowych, mocowania motoreduktora, kontroli prowadzenia i naciągu taśmy oraz kontroli zużycia elementów. przenosnikprzenosnik

 • WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE, ODPYLANIE

  WENTYLATORY PROMIENIOWE, OSIOWE, ODDYMIAJĄCE, ODPYLANIE
  Firma Demetrix oferuje wentylatory przemysłowe, projektowane na indywidualne potrzeby klienta. Oferujemy głównie wentylatory dla przemysłu, pracujące w trudnych warunkach, m.in.
  - w podwyższonej temperaturze,
  - w agresywnym środowisku,
  - w dużym zapyleniu
  Zajmujemy się doborem parametrów, produkcją i montażem - realizacje pod klucz. Współpracujemy w Uczelniami Wyższymi, dzięki czemu nasze urządzenia przed wyprodukowaniem są dogłębnie analizowane oraz testowane, co pozwala nam nieustannie je doskonalić.
  wentylatorwentylator

 • KRUSZARKI, ROZDRABNIACZE

  KRUSZARKI, ROZDRABNIACZE
  Firma Demetrix jest producentem wielu indywidualnych maszyn kruszących i rozdrabniających. Zastosowane przez nas rozwiązania umożliwyły rozwiązanie wielu problemów naszych Kontrahentów, m.in. trudne do przeróbki mechanicznej placki po prasach filtracyjncyh, o konsystencji zbliżonej do gliny, mogły zostać rozdrobnione i użyte w dalszym procesie technologicznym. Na zlecenie wykonaliśmy również m.in. kompaktową kruszarkę do szkła, która dzięki innowacyjnej konstrukcji pozwalała na uzyskania oczekiwanego efektu skruszenia szkła po jednym przebiegu kruszenia. Wdrażamy nowoczesne i wysoce zaawansowane rozwiązania, w tym systemy automatycznego sterowania.
  Oferujemy kruszarki udarowe i młotkowe, rozdrabniacze do zbrylonych materiałów sypkich jak i gliniastych, jak również nietypowe rozwiązania.
  kruszarkakruszarkarozdrabniacz

 • SYSTEM CIĄGŁEGO MONITOROWANIA PRACY MASZYN DMX-580

  SYSTEM CIĄGŁEGO MONITOROWANIA PRACY MASZYN DMX-580
  System przeznaczony jest do ciągłego monitorowania pracy maszyn wibracyjnych, pomp, wentylatorów itp. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem akcelerometrów piezoelektrycznych zabudowanych m. in. w węzłach łożyskowych. System umożliwia pomiar i analizę takich parametrów jak skok, przyspieszenie, niewspółosiowość, kawitacja, niewywaga, drgania poosiowe, nieprawidłowe fundamentowanie, temperatura oraz ocena stanu łożysk. Każdy z analizowanych parametrów może mieć indywidualnie skonfigutowany próg ostrzeżenia i alarmu. Dla wybranych parametrów dostępna jest również gistoria pomiarów w zadanym okresie czasowym. System zbiera, analizuje oraz wizualizuje dane z wielu maszyn, a wyniki prezentowane są na ciekłokrystalicznym panelu LCD. Oferowane rozwiązanie jest otwarte na wymianę danych z zewnętrznymi systemami w najpopularniejszych standardach przemysłowych.
  DMX-580DMX-580DMX-580

 • ZASUWY PŁASKIE

  ZASUWY PŁASKIE
  Zasuwy płaskie służą do zamykania i otwierania silosów lub innych zbiorników magazynujących, bądź transportujących materiał. Oferujemy wykonanie z zamykaniem ręcznym jak i automatycznym, w razie konieczności przystosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.
  zasuwa płaska

 • WAGI TENSOMETRYCZNE

  WAGI TENSOMETRYCZNE
  Firma Demetrix jest producentem wag tensometrycznych. Zbiornik buforowy, który jest osadzony na konstrukcji z odpowiednimi przetwornikami pozwala m.in. na sterowanie procesami dozowania mieszanek do mieszalnika. Umożliwia to dokładne ważenie z możliwością doboru proporcji oraz składu mieszanki.

 • ZBIORNIKI, SILOSY

  ZBIORNIKI, SILOSY
  Firma Demetrix jest także produkucentem różnego rodzaju zbiorników stalowych (stal zwykła jak i nierdzewna), przeznaczonych dla materiałów sypkich oraz cieczy. Zbiorniki mogą być ładowane ciśnieniowo bądź ręcznie. Na życzenie klienta zbiorniki/silosy możemy wyposażyć w odpowiedni osprzęt, jak np. sondy poziomy, systemy aeracji, filtry oddechowe itp.
  zbiornikzbiorniksilos