ROBOTY MONTAŻOWE

Roboty montażowe najczęściej kojarzone są z budownictwem przemysłowym. Samo pojęcie „montaż” jest określeniem bardzo szerokim. Konstrukcje stalowe, konstrukcje betonowe prefabrykowane, płyty elewacyjne, stolarka okienna, czy drzwiowa jak i instalacje przemysłowe posiadają ten wspólny mianownik. Już niejednokrotnie sprostaliśmy podobnym wyzwaniom, co przerodziło się w zadowolenie Naszych Klientów. Uzyskane referencje od największych krajowych przedsiębiorstw są tylko tego potwierdzeniem. Powierzając nam tego typu prace, Twoja firma może do tego grona dołączyć.