Rurociągi i armatura

RUROCIĄGI NIEIZOLOWANE STALOWE

Wprowadzenie szerokiej gamy rozwiązań produkowanych rurociągów i kształtek jest odpowiedzią na wysokie wymagania stawiane przez odbiorców. Wykonywanie rurociągów w różnych wariantach materiałowych pozwala na realizację zleceń dla szerokiej rupy odbiorców, wymagających różnych rozwiązań w zależności od transportowanego medium.

Wyróżniamy następujące rodzaje stalowych, nieizolowanych rurociągów:
– nieocynkowane (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),
– ocynkowane (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),
– malowane antykorozyjnie wg. potrzeb klienta.

RUROCIĄGI PREIZOLOWANE

Wprowadzenie szerokiej gamy rozwiązań produkowanych rurociągów i kształtek jest odpowiedzią na wysokie wymagania stawiane przez odbiorców. Wykonywanie rurociągów w różnych wariantach materiałowych pozwala na realizację zleceń dla szerokiej gupy odbiorców, wymagających różnych rozwiązań w zależności od transportowanego medium.

Wyróżniamy następujące rodzaje rurociągów preizolowanych:
1. Stalowe nieocynkowane:
– w osłonie SPIRO (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),
– w osłonie PE (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),
2. Stalowe ocynkowane:
– w osłonie SPIRO (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),
– w osłonie PE (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),
3. Tworzywowe:
– preizolowane w osłonie PE.

RUROCIĄGI PREIZOLOWANE PODGRZEWANE

Wprowadzenie szerokiej gamy rozwiązań produkowanych rurociągów i kształtek jest odpowiedzią na wysokie wymagania stawiane przez odbiorców. Wykonywanie rurociągów w różnych wariantach materiałowych pozwala na realizację zleceń dla szerokiej rupy odbiorców, wymagających różnych rozwiązań w zależności od transportowanego medium.

Wyróżniamy następujące rodzaje rurociągów preizolowanych podgrzewanych:
1. Stalowe nieocynkowane z kablem grzewczym:
– w osłonie SPIRO (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),
– w osłonie PE (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),
2. Stalowe ocynkowane z kablem grzewczym:
– w osłonie SPIRO (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),
– w osłonie PE (kołnierzowe lub Victualic, z wykładką lub bez),

RUROCIĄGI Z WYKŁADKĄ PE

Wprowadzenie szerokiej gamy rozwiązań produkowanych rurociągów i kształtek jest odpowiedzią na wysokie wymagania stawiane przez odbiorców. Wykonywanie rurociągów w różnych wariantach materiałowych pozwala na realizację zleceń dla szerokiej rupy odbiorców, wymagających różnych rozwiązań w zależności od transportowanego medium.

Rurociągi z wykładką PE są rozwiazaniem, które pomaga w przypadku kiedy transportowany materiał przykleja się do wewnętrznej, stalowej ścianki rurociągu, zmniejszając tym samym jego średnicę przepływu. Wykładka jest także elementem, który wydłuża żywotność rurociągu, ze względu na poprawę odporności na ścieralność.

RUROCIĄGI NA ZŁĄCZKACH VICTAULIC

Wprowadzenie szerokiej gamy rozwiązań produkowanych rurociągów i kształtek jest odpowiedzią na wysokie wymagania stawiane przez odbiorców. Wykonywanie rurociągów w różnych wariantach materiałowych pozwala na realizację zleceń dla szerokiej rupy odbiorców, wymagających różnych rozwiązań w zależności od transportowanego medium.

Rurociągi na złączkach Victaulic są rozwiązaniem, które pozwala na szybszy, bezpieczniejszy oraz bardziej wydajny montaż, z zachowaniem wszelkich parametrów i technologii. System łączenia rur Victualic, jako nowoczesne oraz zamienne rozwiązanie w porównaniu do klasycznych, daje wiele korzyści takich jak: efektywniejsze utrzymanie ruchu w zakładach, dzięki znacznemu skróceniu planowanych i nieplanowanych prac konserwacyjnych, zmniejszenie całkowitego kosztu montażu nawet o 50 % oraz zwiększenie bezpieczeństwa i szybkośći w montażu, co niweluje możliwość wystąpienia wypadku przy pracy. System Victaulic jest także świetnym rozwiązaniem dla inżynierów określających wymagania nowych technologii oraz projektanów, zajmujących się projektowaniem nowych linii. Rozwiązanie to pozwala na niezrównane możliwości w zakresie kompensacji wydłużenia, kurczenia i wygięcia kątowego rur, a także na uniwersalność projektowania, która jest niespotykana w przypadku innych sposobów łączenia rur. Bardzo szeroka gama systemów, dostosowana do wymagań klienta pozwala na wykorzystanie technologii Victaulic w każdych warunkach. Na połączenie Victaulic składa się złączka z uszczelką oraz dwoma śrubami z nakrętkami, a także rowek występujący na rurach. Systemy rowkowane Victualic zostały przebadane i zatwierdzone dla różnych czynników i mediów przez główne laboratoria i agencje wydające certyfikaty na całym świecie.