Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 229.678,44 co stanowi 100 % kwoty kosztów kwalifikowanych

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

Wzrost konkurencyjności firmy Demetrix Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Fabing Sp. z o.o.) poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu i rozbudowę posiadanego parku maszynowego.

http://www.rpo.slaskie.pl/

Beneficjent: Demetrix Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Fabing Sp. z o.o.)
Wartość całkowita projektu: 856 818,00 PLN
Wartość wnioskowana dofinansowania: 348 300,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 – FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Nawiązanie współpracy, rozeznanie rynków zagranicznych poprzez udział w targach i misjach międzynarodowych – poddziałanie 6.5.2 – wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

http://www.poig.2007-2013.gov.pl/

Beneficjent: Demetrix Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Fabing Sp. z o.o.)
Wartość całkowita projektu: 1.050.100,28 PLN
Wnioskowana kwota dofinansowania: 607.170,90 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-20013

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stroniewww.poig.2007-2013.gov.pl

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH EDYCJA III – NOWA GENERACJA WYSOKOSPRAWNYCH ELEKTROWIBRATORÓW DO URZĄDZEŃ WIBRACYJNYCH

Projekt współfinalizowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, umowa PBS3/B4/15/2015 pt. „Nowa generacja wysokosprawnych elektrowibratorów do urządzeń wibracyjnych”.

http://www.ncbr.gov.pl/

Beneficjent: Konsorcjum firm Demetrix Sp. z o.o. Sp. k. oraz Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Wartość całkowita projektu: 1.492.700,00 PLN
Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.053.650,00 PLN